Księga Joela

Kolejny wykład z księgi Joela z rozdziału 12 wersety 12-27. Czwartek 08.11.2018

„Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
 Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!”

 

Może Ci się również spodoba