Wsparcie

Dla chętnych, którzy chcą wesprzeć finansowo naszą służbę związaną z utrzymaniem tej witryny, lub chcieliby złożyć ofiarę na określony cel, podajemy nr konta naszego Kościoła:

Kościół Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie

ul. Gen. Andersa 26

06-500 Mława

Nr konta: 28 2490 0005 0000 4530 7902 6254

Dla przelewów z zagranicy:

Kod SWIFT Alior Banku: ALBPPLPW

Nr konta: PL28249000050000453079026254

Nr konta w EURO: PL30249000050000460027934722

W tytule przelewu prosimy wpisać: Ofiara na cele kultu religijnego (cel*).

Można określić cel wpłaty np. *YouTube i Internet, *Fundusz obozów i wczasów rodzinnych, *Misja (służba głoszenia ewangelii, nauczania i zakładania zborów), *Pomoc dla ubogich itp.

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę.”

2 List do Koryntian 9:8