Kazania tematyczne

Wykłady ze Zjazdów Braterskich

Postacie Biblijne – wykłady z obozu w Milanówku

Wykłady z obozu w Kopanicy 2012 r.

Kazania związane z chrztem