O nas

Witamy na naszej stronie internetowej.

 

Celem naszym jest, aby każdy odwiedzający tę stronę, mógł osobiście doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Dzielimy się tu dobrymi rzeczami, które Pan Bóg czyni wśród nas. Pragniemy też zasiać w sercach ludzi ziarno Bożego Słowa, aby każdy uwierzył, że Bóg kocha człowieka, przygotował mu ratunek, oraz dał wiele cennych obietnic. 

W naszej społeczności wierzymy, że Pan Bóg ma plan dla życia każdego człowieka – wielki i wspaniały cel do zrealizowania w życiu Jego dzieci. Wszystko zaczyna się od poznania Boga poprzez Jego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kiedy powierzymy się już Jego opiece – to znaczy, gdy uznamy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, który umarł za każdego z nas na krzyżu Golgoty, wyznamy Mu swoje grzechy i przyjmiemy Jego przebaczenie – nasze życie będzie już bezpieczne w Jego rękach. Możemy odkryć ten cel i rozpocząć wypełnianie go dzięki Jego mocy i sile. Boże Słowo, Pismo Święte obiecuje, że życie z Panem Bogiem daje człowiekowi harmonię, pokój i radość.

Poprzez tą stronę chcemy pokazać jak wygląda codzienność i służba naszej społeczności. Wierzymy, że można każdego dnia służyć Bogu i ludziom, a to wnosi w życie radość i spełnienie.

 

W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.

Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, w Jego powtórne przyjście.

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, zamieszkuje w wierzących od chwili nowego narodzenia i uzdalnia ich do świętego życia oraz służby.

Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.

Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Wszyscy odrodzeni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus.

Każdy narodzony na nowo chrześcijanin ma Ducha Świętego i powinien dążyć do życia w Jego pełni.

Każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa, żyje zgodnie z przykazaniem: miłości Boga i bliźniego, oraz trwa w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bieżące Informacje

Chcielibyśmy poinformować o dodatkowych spotkaniach w okresie świątecznym:

24.12 – spotkanie o godz.17.00

25.12 – nabożeństwo o godz. 10.00

31.12 – spotkanie dziękczynne o godz. 18.00

Zapraszamy

Rozpoczynamy podczas czwartkowych nabożeństw studyjnych rozważania listu apostoła Pawła do Rzymian.

W zakładce kazania oraz nowości pierwszy rozdział tego listu, wersety 16-17, zapraszamy do wysłuchania.