Wsparcie

Dla chętnych, którzy chcą wesprzeć finansowo naszą służbę związaną z utrzymaniem tej witryny, lub chcieliby złożyć ofiarę na określony cel, podajemy nr konta naszego kościoła:

Kościół Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie

Nr konta: 28 2490 0005 0000 4530 7902 6254

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę.”

2 List do Koryntian 9:8