Kim jesteśmy?

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach…”

Dzieje Apostolskie 2:41-42

Pismo Św. przekazuje nam, że pierwsi chrześcijanie „trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Jesteśmy kościołem, który buduje się na fundamencie, jakim jest Słowo Boże, a podstawowe doktryny czerpiemy z nauki apostołów, gdyż ich nauka bezpośrednio dotyczy czasów Kościoła.

Czytaj dalej...