Kazania wideo

List do Rzymian 6:15-23

Dzieje Apostolskie 5:12-42

List do Rzymian 6:1-14

Dzieje Apostolskie 4:1-22

Dzieje Apostolskie 3:1-24

List do Rzymian 5:12-21

Ewangelia Jana 15:1-27

List do Rzymian 5:6-11

Ewangelia Jana 12:24-43