Zjazd braci

Dnia 22 kwietnia 2017 odbył się w Mławie Zjazd Braterski ( zbory centralna i północna Polska ).

Temat brzmiał następująco :

Małżeństwo i rozwód w świetle nauki apostolskiej.”

Tekstem przewodnim w rozważaniu był fragment z Ewangelii Mateusza rozdział 19, wiersze 4-8:

A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.”

Główny wykład prowadził br. Dariusz Laskowski.

Zapraszamy do wysłuchania.

      braterskie_mlawa2017

 

 

Może Ci się również spodoba