Szkoła Misyjna

Szkoła Misyjna

 zdjęcia z wykładów które prowadzi br. Dariusz Laskowski

głównym założeniem szkoły jest nauczenie braci wykładać Boże Słowo zgodnie z zasadami służby kaznodziejskiej.