Szkoła Misyjna

Szkoła Misyjna

 Zdjęcia z wykładów prowadzonych przez br. Dariusza Laskowskiego.

Głównym założeniem szkoły jest nauczanie braci wykładania Pisma Świętego zgodnie z zasadami służby kaznodziejskiej w myśl słów zapisanych w drugim liście Apostoła Piotra 1:20 

„Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu   wykładowi”.