Pieśń nad Pieśniami

Kazania z punktu misyjnego Ciechanów

„Pieśń nad Pieśniami”

” Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!
Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą,
i sławić twą miłość nad wino;
[jakże] słusznie cię miłują! „

Wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski

 

 

 

Może Ci się również spodoba