filadelfia.pl Zapraszamy

1 list św Pawła do Tesaloniczan

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,  bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania     1.4 Tesaloniczan...

2 list św Pawła do Tesaloniczan

Nie dajcie się nikomu oszukać! Zanim nadejdzie ten dzień, nastąpi wielkie odstępstwo od Boga i pojawi się człowiek będący uosobieniem nieprawości, którego przeznaczeniem jest zagłada Wykłady archiwalne br. Dariusz Laskowski  

List do Kolosan

List św Pawła do Kolosan łSłowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu...

Ewangelizacja

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (J 3:3). wykłady ewangelizacyjne br Dariusz Laskowski

List do Filipian

który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (List do Filipian 2:6, ) Wykłady br Dariusz Laskowski

List św Pawła do Efezjan

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efez 2:8,9; ) Wykłady br Dariusz Laskowski