O nas

Witamy na naszej stronie internetowej.

 

Naszą modlitwą jest aby każdy odwiedzający  mógł doświadczyć bożego błogosławieństwa, gdy będziemy dzielić się dobrymi rzeczami, które Pan Bóg czyni pośród nas i uwierzył, że jest On zainteresowany również życiem każdego człowieka.

W naszej społeczności wierzymy, że Pan Bóg ma plan dla życia każdego człowieka –wielki i wspaniały cel do zrealizowania w życiu Jego dzieci. Wszystko zaczyna się od poznania Boga poprzez Jego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kiedy powierzymy się już Jego opiece – to znaczy, gdy uznamy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, który umarł za każdego z nas na krzyżu Golgoty, wyznamy Mu swoje grzechy i przyjmiemy Jego przebaczenie – nasze życie będzie bezpieczne już w Jego rękach. Możemy odkryć ten cel i rozpocząć wypełnianie go dzięki Jego mocy i sile. Boże Słowo, Pismo Święte obiecuje, że życie z Panem Bogiem daje człowiekowi harmonię, pokój i radość.

Poprzez tą stronę chcemy pokazać jak wygląda codzienność i służba naszej społeczności. Wierzymy, że można każdego dnia służyć Bogu i ludziom, a to wnosi w życie radość i spełnienie.

 

W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.

Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, w Jego powtórne przyjście.

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską, zamieszkuje w wierzących od chwili nowego narodzenia i uzdalnia ich do świętego życia oraz służby.

Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.

Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Wszyscy odrodzeni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus.

Każdy narodzony na nowo chrześcijanin ma Ducha Świętego i powinien dążyć do życia w Jego pełni.

Każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa, żyje zgodnie z przykazaniem: miłości Boga i bliźniego, oraz trwa w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bieżące Informacje

Chcielibyśmy poinformować o dodatkowych spotkaniach w okresie świątecznym:

24.12 – spotkanie o godz.17.00

25.12 – nabożeństwo o godz. 10.00

31.12 – spotkanie dziękczynne o godz. 18.00

Zapraszamy

Rozpoczynamy podczas czwartkowych nabożeństw studyjnych rozważania listu apostoła Pawła do Rzymian.

W zakładce kazania oraz nowości pierwszy rozdział tego listu, wersety 16-17, zapraszamy do wysłuchania.