Nowości

Tu znajdziesz najnowsze kazania z naszej misji.

wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski
Kazania sierpień 2018

„Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej, i wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem.” Dzieje Apostolskie 22:30_23:1-11

      Dzieje Apostolskie_22_30_23_1-11 - 09 Sierpień 2018

„W tym czasie odczytano z księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał; ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo.”  Nehemiasza 13:1-2

      Nehemiasza_13 - 14 Sierpień 2018

„Potem osiedlili się naczelnicy ludu w Jeruzalemie, reszta ludności zaś rzucała losy,…” Nehemiasza 11:1

„A to są kapłani i Lewici, którzy przybyli z Zerubabelem, synem Szealtiela, i z Jeszuą: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz.” Nehemiasza 12:1

      Księga Nehemiasza_11_12 - 07 Sierpień 2018

„I ja bracia nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie.”                                                                                                                                                                      I Koryntian 3:1-23

      I List do Koryntian_3 - 05 Sierpień 2018
Kazania lipiec 2018