Nowości

Tu znajdziesz najnowsze kazania z naszej misji.

wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski
Kazania grudzień 2018

Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 09.12.2018 z ewangelii Łukasza 9 rozdział wersety 18-36.

„I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie, i zapytał ich tymi słowy: Za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając, rzekli: Za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich: A wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc: Za Chrystusa, Syna Bożego.”

      Ew.Łukasza 9_18-36 - 09.12.2018

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu z księgi Izajasza z rozdziału 11 z dnia 04.12.2018 z placówki w Ciechanowie.

„I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,”

Kazania listopad 2018