Nowości

Tu znajdziesz najnowsze kazania z naszej misji.

wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski
Kazania październik 2018

Rozpoczynamy rozważania Księgi Joela ze Starego Testamentu na nabożeństwach czwartkowych, które mają charakter studyjny.

Czwartek 11.10.2018 rozdział 1

„Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu!”

      Księga Joela 1_1-20 - 11 Październik 2018

 

 

Usługa z Księgi Izajasza 7:1-25, spotkanie w Ciechanowie 9.10.2018

„Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim wakczyć, lecz nie mógł go zdobyć”

      Księga Izajasza_7_1-25 - 9 Październik 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania kazania wygłoszonego przez brata Dariusza Laskowskiego w niedzielę 07.10.2018 z Ewangelii Mateusza 16:13-20.18:12-22

„A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
„Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej?”
      Ewangelia Mateusza_16_13-20.18_12-22 - 7 Październik 2018

 

Podsumowanie rozważań Dziejów Apostolskich oraz dzieł napisanych przez ewangelistę Łukasza, które zawarte zostały w Piśmie Świętym, Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

      Dzieje Apostolskie_1_1-5_Podsumowanie - 04 Październik 2018
Kazania wrzesień 2018

Kolejne kazanie wygłoszone w Niedzielę podczas nabożeństwa 30.09.2018 z Ewangelii Mateusza 13:1-52

„Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu; dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach.”
Kazanie zamieszczone w zakładce „Kazania/Kazania z Niedzieli”.

 

      Ewangelia Mateusza_13_1-52 - 30 Wrzesień 2018

 

Kazanie z 27.09.2018 Czwartek Dzieje Apostolskie 28 rozdział. Zapraszamy do wysłuchania!

„A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno.”
      Dzieje Apostolskie_28_1-31 - 27 Wrzesień 2018

 

Kazanie z 20.09.2018 Czwartek Dzieje Apostolskie 27 rozdział.

„A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej, imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich, i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha, Macedończyka z Tesaloniki.”
      Dzieje Apostolskie_27_1-44 - 20 Września 2018

 

Usługa z Wtorku 18 września 2018 z placówki w Ciechanowie.

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.”

      Księga Izajasza_6_1-13 - 18 Wrzesień 2018