Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza

 Księga historyczna  Biblii, opisuje dalsze losy Izraela, gdy powrócił z niewoli babilońskiej i odbudował świątynię w Jerozolimie

rozdz. 1 wers 11

„Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża.”

Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski

Może Ci się również spodoba