Księga Izajasza

Księga Izajasza

Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski

Usługa z Księgi Izajasza 7:1-25, spotkanie w Ciechanowie 9.10.2018

„Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim wakczyć, lecz nie mógł go zdobyć”

      Księga Izajasza_7_1-25 - 9 Październik 2018

 

Usługa z Wtorku 18 września 2018 z placówki w Ciechanowie.

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.”

      Księga Izajasza_6_1-13 - 18 Wrzesień 2018

 

Usługa z Wtorku 11 września 2018 z placówki w Ciechanowie.

„Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce.”

      Księga Izajasza_5 - 11 Września 2018

 

Usługa z Wtorku 4 września 2018 z placówki w Ciechanowie.

Izajasza 3_1-4

„Bo oto Pan, Pan Zastępów, zabierze Jeruzalemowi i Judzie podporę i laskę, wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie, Bo oto Pan, Pan Zastępów, zabierze Jeruzalemowi i Judzie podporę i laskę, wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie, Bo oto Pan, Pan Zastępów, zabierze Jeruzalemowi i Judzie podporę i laskę, wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie, I da im chłopców na zwierzchników, a dzieciny będą nad nimi panować.”

      Księga Izajasza_3_4 - 4 Wrzesień 2018

 

Izajasza 1:21-31_2:1-22

„Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy! Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.”

„I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.”

      Księga Izajasza 1_21-31_2_1-22 - 28 Sierpień 2018

 

„Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.”
„Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.”
                                                                                                                                 Izajasza 1:1-2.18
      Księga Izajasza_1_1-20 - 21 Sierpień 2018

 

Może Ci się również spodoba