Kategoria: Stary Testament

Księga Joela

Rozpoczynamy rozważania Księgi Joela ze Starego Testamentu, rozdział 1. Czwartek 11.10.2018 „Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych...

Księga Izajasza

Księga Izajasza Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski Usługa z Księgi Izajasza 7:1-25, spotkanie w Ciechanowie 9.10.2018 „Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem...

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec...

Pieśń nad Pieśniami

Kazania z punktu misyjnego Ciechanów „Pieśń nad Pieśniami” ” Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię...