Kategoria: Stary Testament

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza  Księga historyczna  Biblii, opisuje dalsze losy Izraela, gdy powrócił z niewoli babilońskiej i odbudował świątynię w Jerozolimie rozdz. 1 wers 11 „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi...

Pieśń nad Pieśniami

Kazania z punktu misyjnego Ciechanów „Pieśń nad Pieśniami” ” Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię...