Kategoria: Stary Testament

Księga Joela

Kolejny, ostatni już wykład z księgi Joela z rozdziału 3 wersety 1-26. Czwartek 15.11.2018 „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili,...

Księga Izajasza

Księga Izajasza Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania wykładu z rozdziału 11 z dnia 04.12.2018 z placówki w Ciechanowie. „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda...

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec...

Pieśń nad Pieśniami

Kazania z punktu misyjnego Ciechanów „Pieśń nad Pieśniami” ” Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię...