Kategoria: Mlawa_Kazania_niedziela_dodatkowe

test

Kazania_Niedziela

Kazania wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw.   Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 09.12.2018 z ewangelii Łukasza 9 rozdział wersety 18-36. „I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie,...