Kategoria: Mława

Księga Joela

Kolejny wykład z księgi Joela z rozdziału 12 wersety 12-27. Czwartek 08.11.2018 „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!  Rozdzierajcie swoje serca, a nie...

Dzieje Apostolskie

 Dzieje Apostolskie wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania podsumowania rozważań Dziejów Apostolskich z 04.10.2018  rozdział 1:1-5 oraz dzieł napisanych przez ewangelistę Łukasza, Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

I- List św. Jana

 I List Jana „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.” Wykłady prowadzi br Dariusz Laskowski

Zjazd braci

Dnia 22 kwietnia 2017 odbył się w Mławie Zjazd Braterski ( zbory centralna i północna Polska ). Temat brzmiał następująco : „Małżeństwo i rozwód w świetle nauki apostolskiej.” Tekstem przewodnim w rozważaniu był fragment z Ewangelii Mateusza rozdział...

Ewangelia Mateusza

Obecne wykłady Ewangelia Mateusza zbór Mława wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski Główną ideologią Ewangelii według świętego Mateusza jest starotestamentowa myśl, że Jezus jest Mesjaszem. Wyrażana jest ona w pięciu mowach, połączonych opowiadaniami o Chrystusie.