Kategoria: Kazania

Księga Joela

Rozpoczynamy rozważania Księgi Joela ze Starego Testamentu, rozdział 1. Czwartek 11.10.2018 „Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych...

Księga Izajasza

Księga Izajasza Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski Usługa z Księgi Izajasza 7:1-25, spotkanie w Ciechanowie 9.10.2018 „Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem...

Dzieje Apostolskie

 Dzieje Apostolskie wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania podsumowania rozważań Dziejów Apostolskich z 04.10.2018  rozdział 1:1-5 oraz dzieł napisanych przez ewangelistę Łukasza, Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec...