Kategoria: Kazania

test

List do Rzymian

List do Rzymian apostoła Pawła Wykład księgi Nowego Testamentu    Zapraszamy do wysłuchania kazania z listu apostoła Pawła do Rzymian 1 rozdział wersety 16-17. „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą...

Księga Joela

Kolejny, ostatni już wykład z księgi Joela z rozdziału 3 wersety 1-26. Czwartek 15.11.2018 „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili,...

Księga Izajasza

Księga Izajasza Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania wykładu z rozdziału 11 z dnia 04.12.2018 z placówki w Ciechanowie. „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda...

Dzieje Apostolskie

 Dzieje Apostolskie wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania podsumowania rozważań Dziejów Apostolskich z 04.10.2018  rozdział 1:1-5 oraz dzieł napisanych przez ewangelistę Łukasza, Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec...