Kategoria: Kazania

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza  Księga historyczna  Biblii, opisuje dalsze losy Izraela, gdy powrócił z niewoli babilońskiej i odbudował świątynię w Jerozolimie rozdz. 1 wers 11 „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi...