Kategoria: Świadectwa

Ewangelizacja

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (J 3:3).   „Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze....

Świadectwa

Świadectwa nawrócenia i spotkania z Bogiem ,, … UWIERZYŁEM PRZETO POWIEDZIAŁEM , I MY WIERZYMY I DLA TEGO TEŻ MÓWIMY ,, ( 2 LIST DO KORYNTIAN 4,13 ) Zapraszamy do wysłuchania najnowszych świadectw złożonych...