Autor: Mirosław

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza  Księga historyczna  Biblii, opisuje dalsze losy Izraela, gdy powrócił z niewoli babilońskiej i odbudował świątynię w Jerozolimie rozdz. 1 wers 11 „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi...

Zjazd Braterski 21.04.2018

Miło nam poinformować że w dniu dzisiejszym odbył się zjazd braci z centralnej i północnej Polski Temat spotkania: ” Jak przygotować wierzących na przyjście Pańskie w dobie powszechnej letniości w czasach ostatecznych”  II koryntian...