Autor: Piotr

Zjazd Braterski 21.04.2018

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym odbył się zjazd braci z centralnej i północnej Polski Temat spotkania: ” Jak przygotować wierzących na przyjście Pańskie w dobie powszechnej letności w czasach ostatecznych”  II koryntian...

Świadectwo Noemi

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa nawrócenia i spotkania z Bogiem   siostra  Noemi

Szkoła Misyjna

Szkoła Misyjna  Zdjęcia z wykładów prowadzonych przez br. Dariusza Laskowskiego. Głównym założeniem szkoły jest nauczanie braci wykładania Pisma Świętego zgodnie z zasadami służby kaznodziejskiej w myśl słów zapisanych w drugim liście Apostoła Piotra 1:20 ...

Świadectwa Agnieszki Moniki i Czarka

przedstawiamy świadectwa naszych braci i sióstr świadectwa ich nawróceń zostały złożone na spotkaniach ewangelizacyjnych które odbywają się w ostatni dzień miesiąca w każdą niedziele o godzinie 10:00 Agnieszka     Czarek     Monika