Autor: Piotr

Księga Joela

Kolejny wykład z księgi Joela z rozdziału 12 wersety 12-27. Czwartek 08.11.2018 „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!  Rozdzierajcie swoje serca, a nie...

Księga Izajasza

Księga Izajasza Wykłady prowadzi br.  Dariusz Laskowski Zapraszamy do wysłuchania wykładu z rozdziału 9 z dnia 13.11.2018 z placówki w Ciechanowie. „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie...

Dzieje Apostolskie

 Dzieje Apostolskie wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski   Zapraszamy do wysłuchania podsumowania rozważań Dziejów Apostolskich z 04.10.2018  rozdział 1:1-5 oraz dzieł napisanych przez ewangelistę Łukasza, Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec...